fbpx

Föreningsuppdrag


Brink & Berger AB är en evenemangsbyrå som tillsammans med Uppsala Kommun verkar
för att främja Uppsalas föreningsliv och ta hand om vår närmiljö genom olika städkampanjer.
På uppdrag av kommunala enheter i Uppsala bemannar Brink & Berger AB olika projekt för
att arrangera meningsfulla och lönsamma miljöstädningar.
Förutom städ i samband med stora evenemang utför vi även uppdrag mer löpande gällande
både städ vid väg, i parker och vid vatten.

Vårt fokus är att med hjälp av föreningslivet hålla Sverige rent men även att ge ungdomar en
inblick i nedskräpningen i samhället och vi vill nå så många föreningar som möjligt
Genomförda städuppdrag genererar ökad miljömedvetenhet och en föreningsinkomst som
oavkortat går till städande förening.

Vill er förening delta i detta arbete?
Vänligen fyll i detta formulär.